Image is not available
Image is not available
Survey Project Management
Image is not available
Dredging Monitoring Project Management & Support
Survey & Dredging Project Support
Image is not available
Engineering services
Image is not available
Hydrographic Survey Services
Image is not available
Dredging Monitoringsystems Engineering Services
Image is not available
Geodetic & Hydrographic Engineering Services
Image is not available
Network & KVM Engineering Services and Support
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

 

Stek-GHE is een eenmansbedrijf opgericht door Remco Stek in 2014 en levert geodetische en hydrografische ingenieursdiensten.

Stek-GHE heeft als filosofie om echte waarde te bieden en een hechte en langdurige relatie met opdrachtgevers op te bouwen op het gebied van onderzoek, realisatie en ondersteuning om zo tot het gewenste product te komen dat naar beide tevredenheid is en een meerwaarde levert. Stek-GHE levert diensten voor diverse opdrachtgevers met diverse achtergronden. De projecten zijn multidisciplinair: variërend van onderzoek tot hands-on.

Stek-GHE maakt gebruik van een eigen computer met geodetische en hydrografische software (AutoCAD, Teledyne-PDS en BeamworX AutoClean) en office software (MS Excel, Word en Access). Hierdoor hoeft de klant geen werkplek met computer en software ter beschikking te stellen en kunnen de werkzaamheden, indien gewenst, op afstand plaats vinden en de data middels elektronische weg uitgewisseld worden. Overig eventueel in te zetten apparatuur (zoals bijvoorbeeld: GNSS-, motion-, terrestrische- en sonarapparatuur), software en materieel (zoals bijvoorbeeld: vaartuigen en voertuigen) zullen gehuurd worden bij gerenommeerde leveranciers waardoor de kwaliteit en beschikbaarheid van deze apparatuur gewaarborgd blijven.

Met meer dan 20 jaar internationale ervaring in de civiel technische- en de BK&O branche is veel ervaring opgedaan in veel actuele en diverse diensten. Begonnen in het veld tot aan het leiding geven van een survey- afdeling. Hierdoor is de ervaring, expertise en het benodigde netwerk zeer divers en het werkgebied zeer ruim.