Portfolio 2017

  • Stek-GHE heeft om het nieuwe, in aanbouw zijnde vaartuig te voorzien van de modernste apparatuur een marktonderzoek uitgevoerd en gerapporteerd.

 

  • Om de vaargeul Wielingen (van Vlissingen tot aan de Belgische grens) in kaart te brengen heeft Stek-GHE de multibeam-, backscatter-, gradio- en sidescan metingen verzorgt middels het vaartuig van ZSP. De ingewonnen data wordt gebruikt voor archeologisch onderzoek en voor de bepaling van de exacte hoogteligging van de vaargeul om deze in kaart te brengen. Om de vaardiepte t.o.v. L.A.T (Lowest Astronimical Tide) te bepalen is een model gemaakt om de gemeten hoogten t.o.v. N.A.P te verreken naar L.A.T. Dit model is gebaseerd op het officiële model van de Dienst der Hydrografie.
  •  Voor de regelmatige samenwerking tussen Zeeland Seaports en Port of Ghent voert Stek-GHE aan boord van het meetvaartuig van Zeeland Seaports ‘ms HT1’ de opnamen, de dataverwerking (bathymetrie en objectdetectie) en rapportage uit.

 

  • Om het systeem en de meetresultaten van meetvaartuig ‘ms HT1’ van Zeeland Seaports te toetsen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voert Stek-GHE jaarlijks een acceptatietest conform eisen Rijkswaterstaat NL-norm A uit. Hierdoor wordt het systeem getoetst aan de laatste normering en worden eventuele systeemfouten opgemerkt en verholpen.

 

 

Ten behoeve van het project: ‘Depot Hollands Diep’ verzorgt Stek-GHE het verwerken van de deformatiemetingen naar rapportage binnen het kwaliteitssysteem van het project.

Voor zeegaande sleephopperzuiger ‘TSHD Seine’ verzorgt Stek-GHE het project management voor het voorbereiden en dosierafhandeling van het monitoringsysteem voor acceptatie door het Rijkswaterstaat MARS2 programma.

Vanwege een volledige grote werfbeurt van TSHD Amazone heeft Stek-GHE in opdracht van Baggerbedrijf De Boer de IT van het monitoringsysteem vervangen en geassisteerd bij het upgraden van het scheepsnetwerk.  Alle pc’s en het KVM-systeem zijn volledig vervangen door up-to-date systemen.

Voor de baggerwerkzaamheden op de Wielingen (tussen Vlissingen en de Belgische grens) heeft Stek-GHE geassisteerd in de project survey.

 

 

 

logo

Stek-GHE heeft de survey afdeling van Koninklijke Smals bv begeleid. Opdracht omvatte de ondersteuning en begeleiding van surveyors, het optimaliseren van de afdeling en monitoringsystemen op het materieel en het ondersteunen van het projectmanagement team van Smals. Ondertussen is er een vaste medewerker aangenomen waar de functie aan is overgedragen.

 

 

Voor een door bv aannemingsbedrijf De Klerk aangenomen project heeft Stek-GHE het lodingsplan verzorgt. Alle door de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) gevraagde aspecten zijn behandeld en onderbouwd. Het resulterende plan is direct goedgekeurd door de opdrachtgever waardoor de uitvoering van het project direct kon starten. Door de opdrachtgever is de inzet van een goedgekeurd meetvaartuig vereist, Stek-GHE heeft de acceptatie van het meetvaartuig van bv aannemingsbedrijf De Klerk (ms Spui) verzorgt. Na de acceptatietest is het vaartuig direct goedgekeurd en ingezet!

Ter ondersteuning van het project heeft Stek-GHE ook de meetwerkzaamheden uitgevoerd op het meetvaartuig ms Spui. Multibeam metingen gedurende de werkzaamheden zijn conform het lodingsplan uitgevoerd om de werkzaamheden te monitoren en om de resultaten van de diverse fasen van het project vast te leggen.

 

 

 

 

Voor een klant verzorgt Teledyne-Reson het gehele monitoringsysteem inclusief implementatie van het Rijkswaterstaat MARS2 programma. Voorafgaand heeft Stek-GHE een inspectie op lokatie uitgevoerd zodat de engineers van Teledyne-Reson de voorbereiding van de interfacing en het plaatsen van de benodigde onderdelen kunnen verzorgen.

 

 

 

Om de bemanning van TSHD Scald te ondersteunen in het gebruik van hun monitoringsysteem (Teledyne PDS) heeft Stek-GHE aan boord een instructie verzorgt en voor de bemanning een handreiking verzorgt om veel voorkomende werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Vervolgens is er een advies naar Faasse bv gegaan om het systeem volledig en efficiënt te kunnen gaan gebruiken.

 

Stek-GHE verzorgt de support en assistentie voor de Survey afdeling van Geotron in management en apparatuur. Consult op het business plan en het benodigde materieel (vaartuig en hydrografische apparatuur) is nog in behandeling.

 

Al sinds de start van Stek-GHE is er contact geweest met botenbouwer DutchWorkboats om samen te werken. Beide bedrijven vullen elkaar aan en door de goede onderlinge verstandhouding begint de samenwerking meer vorm te krijgen. Door ons in te schakelen kunnen we een compleet pakket aanbieden: een robuust, snel en compleet vaartuig ingericht met de benodigde apparatuur en hydrografische survey diensten om uw projecten te ondersteunen. Zie ook de website van DWB: http://www.dutchworkboats.com of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.