Portfolio 2019

 • Baggerbedrijf De Boer heeft eind 2018 een nieuwe hopper aangeschaft: TSHD Parana. De oude monitoringsystemen zijn ontmanteld en de aanwezige sensoren zijn gecontroleerd. Alle maatgevende dimensies zijn nauwkeurig ingemeten, de benodigde tabellen gecontroleerd, sensoren getest, gemodificeerd en geïnterfaced, software geconfigureerd en een rapportage opgesteld. Begin 2019 heeft Stek-GHE ook de netwerken voor de administratie- en crew systemen aangelegd en is een nieuwe zuigkop 3D getekend in CAD en geconfigureerd in Teledyne PDS. Ook de navigatie PC met S57 kaarten is geïnstalleerd om de bemanning te helpen navigeren bij transporten tussen de projecten waar TSHD Parana zal worden ingezet.
 • Ten behoeve van het project: ‘Depot Hollands Diep’ verzorgt Stek-GHE het verwerken van de deformatiemetingen naar rapportage binnen het kwaliteitssysteem van het project.

 

 • Voor een project in Israël waarbij TSHD Parana is ingezet voor het baggeren van sediment en het lossen van het geladen materiaal middels backfill (terugvloeien van sediment) van een trench (geul t.b.v. de aanleg van kabels over de zeebodem) heeft Stek-GHE het werkplan en de procedures verzorgt en geassisteerd bij het kalibreren en het controleren van het monitoringsysteem (Teledyne PDS). Inmiddels is het project succesvol en naar wens van Baggerbedrijf De Boer / Dutch Dredging en haar klant (Allseas) uitgevoerd.

 

 • Baggerbedrijf De Boer / Dutch Dredging heeft een nieuwe sleephopperzuiger (TSHD) laten bouwen door IHC. ‘TSHD Lesse’ is gebouwd op de werf van Dolphin in Bulgarije. TSHD Lesse is uitgerust met sensoren en interfacing van IHC Systems. De ingewonnen data wordt aangeboden aan het door Baggerbedrijf De Boer / Dutch Dredging gebruikte software pakket Teledyne-PDS. Stek-GHE heeft hiervoor de drivers, tabellen, configuratie en interfacing verzorgt. Alle benodigde maatvoering en tekeningen (3D CAD) zijn verzorgt en alle signalen zijn succesvol getest. Stek-GHE wenst TSHD Lesse en haar bemanning een behouden vaart en succesvolle projecten in de toekomst!

 

 

 • Om het systeem en de meetresultaten van het in 2018 in gebruik genomen, nieuwe meetvaartuig ‘ms Harmonie’ van North Sea Port te toetsen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voert Stek-GHE jaarlijks een acceptatietest conform eisen Rijkswaterstaat NL-norm A uit. Hierdoor wordt het systeem getoetst aan de laatste normering en worden eventuele systeemfouten opgemerkt en verholpen.
 • Stek-GHE verwerkt regelmatig de ingewonnen data (door de meetvaartuigen van North Sea Ports) tot gewenste eindprodukten. Dit kunnen bathymetrische kaartens zijn tot speciale kaarten waarin door Stek-GHE gemaakte 3d modellen gebruikt worden voor bijvoorbeeld stabiliteits analyses van kademuren
 • Voor NorthSeaPort voert Stek-GHE aan boord van het meetvaartuigen van NorthSeaport ‘ms Harmonie’ en ‘ms HT1’ de opnamen, de dataverwerking (bathymetrie en objectdetectie) en rapportage van de havens in Gent uit. Onlangs zijn de gedetecteerde objecten door een kraanponton opgeruimd. Hierbij zijn
 • In de havens van Gent nabij Arcelor Mittal bevinden zich woelkamers welke in verbinding staan met het kanaal Terneuzen-Gent. Om de huidige situatie van de taluds in de woelkamers in kaart te brengen heeft Stek-GHE onderzoek en metingen uitgevoerd om de taluds binnen de woelkamers in kaart te brengen. Door de stand van de multibeam transducer aan te passen op meetvaartuig ms HT1 zijn in fasen (om de productie van Arcelor Mittal niet te verstoren) de taluds gemeten. De multibeamtransducer en geluidsnelheidsmeter zijn gereinigd voorafgaand aan montage. Na montage zijn alle sensoren nauwkeurig ingemeten met eigen Robotic Total Station (Trimble S3 RTS) en waterpastoestel (Wild NAK-D).
 • Voor het beheren van de vaardiepten in de havens van Gent heeft Stek-GHE in opdracht van North Sea Ports een 3D model gemaakt van alle havens en kademuren. Hiermee kan North Sea Ports met de halfjaarlijkse opnamen i.c.m het 3D model de baggerwerken aansturen om zo de waterdiepten voor de scheepvaart te garanderen.

 

 

 • Voor de mobilisatie van een monitoringsysteem op een hydraulische graafmachine (Volvo EC-700C van de firma Lek bv) heeft Stek-GHE de presentatie, configuratie en kalibratie werkzaamheden uitgevoerd. Alle te gebruiken gereedschappen (trekbak, breker, sorteergrijper en poliep) zijn met eigen Robotic Total Station ingemeten en 3D gemodelleerd.
 • Voor de mobilisatie van een monitoringsysteem op een hydraulische graafmachine (Caterpillar 385-390 van de firma Van Tunen bv ) heeft Stek-GHE de presentatie, configuratie en kalibratie werkzaamheden uitgevoerd. Alle te gebruiken gereedschappen (trekbak en sloophamer) zijn met eigen Robotic Total Station ingemeten en 3D gemodelleerd.

 

 • Om de bemanning van TSHD Scald te ondersteunen in het gebruik van hun monitoringsysteem (Teledyne PDS) verzorgt Stek-GHE regelmatig instructie aan boord. Voor de bemanning verzorgt Stek-GHE handreikingen om veel voorkomende werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Aan Faasse bv wordt advies gegeven om het systeem volledig en efficiënt te gebruiken.

 

 • Voor zandzuiger Jan Willem III van K3Delta heeft Stek-GHE het inmeten van de geometrie, configuratie en kalibratie werkzaamheden uitgevoerd. Het ponton, GPS antenne, ladder en zuigbuis zijn nauwkeurig met eigen Robotic Total Station en waterpastoestel ingemeten en 3D gemodelleerd.
 • Voor zandzuiger Rhedenlaag van K3Delta heeft Stek-GHE het inmeten van de geometrie, configuratie en kalibratie werkzaamheden uitgevoerd. Het ponton, GPS antenne, ladder en zuigbuis zijn nauwkeurig met eigen Robotic Total Station en waterpastoestel ingemeten en 3D gemodelleerd.