Portfolio 2015

zsp_fc_wb_rgb-internet-email-ppt

Om de gebruikers van het meetsysteem aan boord van ‘ms HT1’ te voorzien van systeeminformatie heeft Stek-GHE een inventarisatie van het systeem uitgevoerd en de inventarisatie verwerkt in een handboek voor Zeeland Seaports.

Voor de regelmatige samenwerking tussen Zeeland Seaports en Port of Ghent voert Stek-GHE aan boord van het meetvaartuig van Zeeland Seaports ‘ms HT1’ de opnamen, de dataverwerking (bathymetrie en objectdetectie) en rapportage uit.

Om het systeem en de meetresultaten van meetvaartuig ‘ms HT1’ van Zeeland Seaports te toetsen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voert Stek-GHE jaarlijks een acceptatietest conform eisen Rijkswaterstaat NL-norm A uit. Hierdoor wordt het systeem getoetst aan de laatste normering en worden eventuele systeemfouten opgemerkt en verholpen.

Van een grote dataset van het Westerscheldegebied bestaande uit puntenwolken ingewonnen door: multibeam-, LiDAR- en terrestischemetingen heeft Stek-GHE de verwerking naar werkbare gridmodellen verzorgt.

Ten behoeve van het beheer van de waterbodem van de havens van Zeeland Seaports met behulp van hydrografische data heeft Stek-GHE een cursus verzorgt waarbij het datamanagement en de kartering met behulp van PDS2000 en AutoCAD behandeld zijn.

 

logoboer

Ten behoeve van het Rijkswaterstaat MARS2 programma heeft Stek-GHE aan boord van ‘TSHD Albatros’ de waterreis en de pijpijk begeleidt. Na een modificatie aan de sleephopperzuiger, later in het jaar, heeft Stek-GHE de implementatie van de nieuwe scheepsgegevens en de acceptatie van de nieuwe configuratie in het MARS2 programma verzorgt. Hierbij is een nieuw dossier aangeleverd aan Rijkswaterstaat MARS2-groep en zijn verificaties van de configuratie door middel van een waterreis en pijpijk naar volle tevredenheid uitgevoerd.

Bij de bouw van een nieuw kraanschip ‘MKS Rival’ heeft Stek-GHE het project management van het monitoringsysteem verzorgt. Het systeem bestaat uit: positionering (GNSS-RTK), monitoring van de belading van het schip, monitoring van de nieuwe kraan en het koppelen van de systemen op het schip en in de kraan. Stek-GHE heeft hierbij het uitbrengen van de scope naar marktpartijen, toetsing van de offerten, de installatie en het afnemen van het systeem verzorgt. Het systeem werkt naar volle tevredenheid van de klant en van de bemanning.

Voor sleephopperzuiger ‘TSHD Amazone’ heeft Stek-GHE het projectmanagement voor het Rijkswaterstaat MARS2 programma verzorgt. Hierbij zijn het opstellen en aanleveren van het dossier, controle aan boord en verificatie door middel van een waterreis en pijpijk naar volle tevredenheid verzorgd.

Ten behoeve van het project: ‘Depot Hollands Diep’ verzorgt Stek-GHE het verwerken van de deformatiemetingen naar rapportage binnen het kwaliteitssysteem van het project.

Tijdens de docking van sleephopperzuiger ‘TSHD Seine’ heeft Stek-GHE de controle van het monitoringsysteem verzorgt. Aan boord zijn nieuwe pc’s en plaatsbepalingsystemen geïnstalleerd en is de configuratie van het monitoringsysteem vernieuwd. Ten behoeve van controle op de hoeveelheidsbepaling in het beun is het volledige beun ingemeten en in een 3D model verwerkt en zijn hoeveelheidsberekeningen gemaakt.

Voor een onderhoudsproject is door Stek-GHE side-scan onderzoek is uitgevoerd in de Volkeraksluizen aan boord van ‘MS Alk’. Het project betrof het leveren van sonarapparatuur, uitvoeren van object detectie in de sluiskolken en invaart naar de sluiskolken en het verzorgen van een eindrapportage.

 

logo-waterbouw-enkel

Ten behoeve van een aanbesteding heeft Stek-GHE het modelleren (3D CAD model) en berekenen van hoeveelheden verzorgt.

seabed

Ten behoeve van een aanbesteding heeft Stek-GHE geassisteerd in het controleren en inbrengen van informatie van de benodigde plannen.